Vaša košarica je prazna

IZOBRAŽEVANJA

Strelsko društvo Proarmis

V Strelskem društvu Proarmis se izvajajo naslednja izobraževanja:

  • Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem (skladno z zakonom o orožju) *
  • Usposabljanje - teoretični del in potrdilo **
  • Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem ***
  • Praktični del preizkusa o ravnanju z orožjem ****
  • Druga izobraževanja po internih pravilih društva (dinamično streljanje)

* Usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem obsega usposabljanje o ravnanju z orožjem, ki vsebuje kvalitetno gradivo, 10 pedagoških ur teoretičnega dela, 5 pedagoških ur praktičnega dela s preizkusom streljanja, ter izpitni del pred tričlansko komisijo.

** Usposabljanje - teoretični del in potrdilo - Na podlagi 46. člena Zakona o orožju, v postopku izdaje dovoljenja za posest orožja, dokazuje dedič izpolnjevanje pogoja znanja o ravnanju z orožjem s potrdilom o obiskovanju teoretičnega dela usposabljanja pri izvajalcu usposabljanja. Za takšno orožje ne sme posedovati ali nabavljati streliva. Ta prepoved se vpiše v orožno listino.

*** Posebni del preizkusa znanja o ravnanju z orožjem kandidat izvede s svojim orožjem, in sicer po vsaki nabavi novega tipa/vrste orožja, pred izdajo orožnega lista ali pred vpisom orožja v orožni list oziroma pred potrditvijo pooblastila za nošenje orožja. Posameznik, ki poseduje dovoljenje za zbiranje orožja in posameznik, ki se mu izda dovoljenje za posest orožja, mora opraviti posebni del pred prvo izdajo dovoljenja za nabavo streliva za posamezen tip/vrsto orožja.

**** Praktični del preizkusa o ravnanju z orožjem lahko opravi posameznik, ki že ima prej opravljen teoretični del usposabljanja.

Pridobivanje znanja o pravilnem ravnanju z orožjem v okviru programa za pridobitev orožne listine poteka v teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja. Usposabljanje je namenjeno varnemu ravnanju z orožjem in uveljavlja določene standarde za vse lastnike orožja.

Glede ravnanja z orožjem je v veljavi splošno pravilo, da mora vsakdo z orožjem in strelivom ravnati s posebno skrbnostjo. Posebna skrbnost pri ravnanju z orožjem se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju. Orožje je nevarno, zato je neizogibno potrebna ustrezna pravna ureditev povezana z orožjem. Le podrobna pravna ureditev zagotavlja tudi ustrezno pravilno ravnanje. Predpisi zagotavljajo izvrševanje javnega interesa, da je zagotovljeno varno ravnanje z orožjem.

V delu teoretičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo s predpisi pozitivne zakonodaje, osnovami nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem in poznavanjem orožja in varnega ravnanja z orožjem.

V delu praktičnega usposabljanja se tečajniki seznanijo z obnašanjem na strelišču, streliškim redom, uporabo zaščitnih sredstev, odpravljanjem zastojev med streljanjem, izvajanjem streljanja z upoštevanjem tehnik merjenja, dihanja in proženja, čiščenjem in vzdrževanjem orožja, nošenjem in prenašanjem orožja ter hrambo orožja.

Cilj usposabljanja je seznaniti in usposobiti tečajnike za samostojno, odgovorno in varno posedovanje, nošenje in prenašanje strelnega orožja v skladu s predpisi.

Zaključeno usposabljanje je formalni pogoj za opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem.

Prijava in dodatne informacije